Besök i Hammarkullen

Jag har idag besökt Mixgården i Hammarkullen tillsammans med Jonas Ransgård. Trevligt och intressant om vad de gör på fritidsgården, hur de samverkar med socialtjänsten med flera, fältassistenternas jobb i Angered och hur lokala skolor jobbar för barn och unga ska lyckas i skolan. Är imponerad över det hängivna och långsiktiga arbete fritidsledarna och andra gör. Kan också konstatera att väsentligt mer behöver göras i Göteborg för att lyfta skolresultaten.