Dörrknack i Lundby & Biskopsgården

Idag knackar vi dörr i Lundby och Biskopsgården som en del i den pågående vårkampanjen.

Vi möter göteborgare, lyssnar till vad dem har för tankar och samtalar om våra förslag för ett tryggare Göteborg.

Mer om kampanjen:

Från den 26 mars och fram till den 10 april pågår Moderaternas nationella vårkampanj.

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men vi måste samtidigt våga se det som inte fungerar.

Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Mer än var fjärde elev blir underkänd i skolan. Sjuka tvingas vänta i växande vårdköer.

Sveriges problem måste lösas. Det är så vi skapar framtidstro och ett Sverige som kan mer.

Det är dags att jobba för en ny regering!

Kampanjsajt: www.dagsattjobba.se