Trygghetsdag i Frölunda

lhfrölunda

Trygghet är moderaternas tema för kampanj- och besöksverksamhet nu under hösten. Jag och Monika Beiring har som en del av kampanjen genomfört en heldag i Frölunda med besök inom skola, socialtjänst och polis.

Trygghet är en av de allra viktigaste frågorna för göteborgarna. Många människor känner en oro för en ökad otrygghet och en känsla att det sker alldeles för många och för allvarliga brott i Göteborg.

I Sverige finns det 130 utanförskapsområden i Sverige, varav 28 i Göteborg. Områdena kännetecknas av dåligt fungerande integration, utbrett bidragsberoende, bristande jämställdhet, brister i skolresultat och en utbredd otrygghet.

Utanförskapet måste pressas tillbaka. Drömmar släcks och självkänslan sjunker hos människor, samhället går miste om både talanger och viktiga skatteintäkter, samt tryggheten och tilliten mellan människor utmanas.

Frölunda torg är ett centrum och en knutpunkt för kollektivtrafiken för boende i västra Göteborg. Många göteborgare besöker torget för att handla, fika eller umgås. I närheten av Frölunda torg finns också flera utanförskapsområden.

På Frölundaskolan mötte vi skolpersonal och föräldrar. Lärarna vittnade om hur de kämpar för att lyfta skolresultat, men också om hur omfattande byråkrati tar mycket tid från kontakt med eleverna. Många lärare och föräldrar vittnar också om omfattande narkotikaförsäljning vid Frölunda torg och en känsla att polisen inte lyckas sätta stopp för det.

Socialtjänsten har en viktig roll att bidra till att människor i Frölunda lämnar utanförskap. De arbetar med en rad olika initiativ och projekt. En av deras största utmaningar är att givet bristen på socialsekreterare kunna rekrytera medarbetare.

I södra Göteborg ska det finnas 200 poliser, men de är just nu bara 180. Dessa 20 saknade poliser får betydelse i verkligheten. Polisen hinner inte att göra allt de vill, ska och borde göra. Vid särskilda händelser sätts nödvändiga resurser till, men annan brottslighet såsom inbrott får liksom det viktiga förebyggande arbetet stryka på foten. Det är en mycket oroande utveckling. Södra Göteborg skulle behöva väsentligt fler än 200 poliser för att kunna knäcka kriminaliteten.

Moderaterna har flera förslag som skulle göra skillnad i Frölunda. Vi vill ha en ”förstajobbet-anställning” för att fler ska kunna få det viktiga, första arbetet. Vi vill införa en nolltolerans mot dåliga skolor och vi vill att det utbildas och anställs minst 2000 nya poliser.

Arbetet måste nu fortsätta. Det nya utanförskapet är en av vår tids riktigt stora utmaningar. Gängkriminalitet, skjutningar och utbredd otrygghet är liksom omfattande bidragsberoende och dåliga skolresultat saker som vi inte kan acceptera, varken i Frölunda eller andra delar av Göteborg.