Moderaternas nya reformgrupper

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige. Den utgår från Sveriges styrkor och tar vara på våra möjligheter. Det är en plan för att alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, ska kunna växa och komma till din rätt. Men där vi också ställer krav på varandra att bidra efter bästa förmåga, att göra rätt för oss och bygga samhället starkt tillsammans.

Planen består av fem delar:

  1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
  2. En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor
  3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
  4. Tillväxt i hela Sverige
  5. Trygghet att lita på

För att utveckla planen och förbereda moderaterna inför valet 2018 har partistyrelsen beslutat att tillsätta fem reformgrupper. Det är en reformgrupp för varje del av planen.

Fyra göteborgare är med i det nationella reformarbetet. Jag arbetar med tillväxt och företagande, Jonas Ransgård är med i gruppen som arbetar med ekonomi, Maria Rydén arbetar med välfärd och Hampus Magnusson arbetar med trygghetsfrågorna.

Moderaterna ska vara det parti som bäst lägger en grund för företagande och entreprenörskap. Vi kommer nu att möta många företagare, entreprenörer och forskar för att mejsla ut kraftfulla reformförslag.

Reformgrupperna ska lämna sina förslag till partistyrelsen under senvåren 2017. Tanken är sedan att partistyrelsen utifrån förslag tar fram propositioner till partistämman hösten 2017. Besluten på partistämman är sedan de saker som moderaterna kommer att gå till val på 2018.

Nu finns en bra chans för dig som är medlem i moderaterna att vara med i utvecklingen av moderaterna nationellt. Om du har synpunkter eller förslag om företagarfrågor, trygghet, skola, ekonomi eller andra saker kan du med fördel höra av dig till mig, Jonas, Maria eller Hampus.