Vi driver på för ett djupare och bredare TTIP

Sverige behöver mer frihandel. Vi är en liten handelsberoende nation där hälften av vår ekonomi kommer från import och export. Frihandel och öppenhet mot omvärlden är därför avgörande för företag och jobb i Sverige och för att säkra välfärden.

Handelsavtalet mellan EU-USA, TTIP, som nu förhandlas kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Det blir ett avtal mellan världens två största ekonomier. Företag och konsumenter i Europa och USA kommer att kunna dra fördel av outnyttjad potential och nya ekonomiska möjligheter. Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita. Därför ligger det i vårt intresse och vara pådrivande för att få ett avtal på plats och med ett effektivt system för att hantera eventuella investeringstvister.

En aktiv svensk handelspolitik med fokus på ökad frihandel inom ramen för TTIP är en förutsättning för att vårt land ska kunna hävda sig internationellt och förbättra förutsättningarna för företag att starta och verka i Sverige. Frihandel och ömsesidigt marknadstillträde är inget som kommer av sig självt utan bygger på mödosamt framförhandlade avtal som TTIP och som ofta tar flera år att få på plats.

Moderaterna vill se ett så ambitiöst avtal som möjligt mellan Europa och USA. Vi vill att EU-kommissionen öppnar förhandlingar på fler områden än de man nu arbetar med.

I Frihandelsbloggen pekar jag ut fem viktiga områden.