Låt fler unga pröva på att vara företagare i skolan!

Företag som startar och växer skapar jobb och finansierar vår välfärd. För att fler företag ska starta och växa behöver vi både underlätta för dagens företag och uppmuntra fler unga att ägna sig åt företagande och entreprenörskap. Moderaterna lägger, skillnad från regeringen, sådana förslag.

Det är viktigt att unga människor ser att det är lika självklart att starta ett eget företag som att bli anställd. Då krävs att unga människor får möjlighet att möta och prova på entreprenörskap och företagande tidigt och återkommande i skolan.

I Sverige har många unga människor fått möjlighet att prova på att vara företagare under gymnasietiden genom att vara med i Ung Företagsamhet (UF). Idag går drygt 20 000 elever UF varje år. Undersökningar av de som tidigare gått UF visar att fler än 20 procent senare blir egna företagare.

Det finns två utmaningar med UF. Det första är att andelen elever som går UF skiljer sig stort åt mellan olika delar av landet. I Göteborg är det 21 procent av eleverna som går UF, vilket är som snittet för hela Sverige. Vi kan inte nöja oss med att vara medel i Göteborg, utan måste sträva mot toppen! Det andra är att det är stor skillnad på andelen elever som går UF på olika gymnasieprogram. Nästan 9 av 10 elever på Handels- och administrationsprogrammet går UF, medan 1 av 10 gör det på yrkesprogram som Bygg och anläggningsprogrammet. Fler yrkeselever i Göteborg bör få chansen att prova på att vara egna företagare under skoltiden. Gör vi det kommer fler att starta egna företag senare i livet, och de som startar egna företag kommer att stå bättre rustade att bli framgångsrika företagare.

Moderaterna vill att alla gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att gå UF, och vi tycker det är särskilt viktigt att fler yrkeselever ges denna chans. Därför har vi, till skillnad från regeringen som inte gör någonting, valt att i vårt budgetförslag göra en stor, riktad satsning på UF.

Företagare skapar jobb. Genom att låta fler unga pröva på att vara företagare under skoltiden kommer fler att starta företag. Det ger både jobb och skatteintäkter.