Läge för lärlingssatsning i Göteborg!

Utbildning är avgörande för människors möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildade människor med rätt kompetens är också avgörande för att företag i Göteborg ska kunna utvecklas och växa. För att möta framtida behov behövs satsningar på hela utbildningsväsendet från förskola till forskning. Samtidigt finns områden där vi bör göra särskilda insatser i Göteborg. En särskild satsning på lärlingar är ett sådant område.

I Tyskland använder man med framgång lärlingar. Deras lärlingssystem är en viktig pusselbit för att ge många unga människor en bra väg in i viktiga yrken och det gör också att Tyskland har en lägre arbetslöshet bland unga människor än andra europeiska länder. Upplägget går i korthet ut på att elever går i skolan två eller tre dagar varje vecka och sedan arbetar på företag eller andra arbetsplatser resten av tiden. För arbetsgivare är det självklart och nödvändigt att vara en del av utbildningsväsendet genom att löpande och återkommande erbjuda plats för lärlingar. Vill man i Tyskland arbeta som målare, snickare eller barnskötare är lärling vägen som bär dit.

Det har pratats länge om lärlingar i Sverige, men det har hänt alldeles för lite. Det är nu dags att se till att vi går från ord till handling.

Det mesta praktiska finns på plats för lärlingssystem. Det finns lärlingsprogram på gymnasiet, liksom särskilda stöd för handledare på arbetsplatser och anställningsformer för elever. Dessutom visar många företag, inte minst i Göteborg, ett intresse för att ta emot lärlingar. Ett misstag som jag tror man gjort är att prata om att lärlingsutbildningar är för skoltrötta elever. Det rimliga är istället att tala om möjligheterna en lärlingsutbildning innebär för att bli rörmokare eller bilplåtslagare och att få utomordentliga chanser att få ett arbete och tjäna egna pengar.

För att nå resultat krävs nu att Göteborg kommun ser till att göra en särskild lärlingssatsning. Staden bör kroka arm med några utvalda och viktiga branscher såsom industri och handel. Om det görs på ett klokt sätt kommer vi att både ge unga göteborgare bra jobbmöjligheter och företag i staden tillgång till människor med rätt kompetens. Detta är en chans en industri-, handel- och tjänstestad som Göteborg inte får försitta!