Årsmöte för moderaterna i Göteborg

Idag är det årsmöte i min hemstad Göteborg! Många viktiga beslut fattas om allt från skola till företagande. Drygt 250 moderater samlas på Lindholmen.

stämma