Vårmotion för fler jobb

Idag presenterades Moderaternas vårmotion med våra förslag för fler jobb och som gör Sverige starkare.

Motionen fokuserar på tre områden som ska stimulera framväxten av fler jobb:

  • Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas
  • Det behövs fler jobb i växande företag
  • Bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv

Läs hela vårmotionen här.