Tag vara på de maritima näringarna

Nu pågår Swedish Maritime Day i Göteborg. Jag och riksdagskollegan Boriana Åbergs skriver idag om de maritima näringarna i Sjöfartstidningen:

Sverige har en stor potential i de maritima näringarna. För att ta tillvara möjligheterna är det helt avgörande att regeringen fullföljer den maritima strategi alliansen började arbeta fram.

Läs hela artikeln här.