Vårbudgeten

Den 9 april presenterade regeringen vårbudgeten. Budgeten visar på vad alliansen vill under de kommande åren och kan ses som ett första riktmärke för löften i höstens val.

I budgeten pekas framförallt skolan ut som det riktigt stora. För att stegvis höja skolresultat vill vi i alliansen efter en serie av reformer nu ta ytterligare steg. Det handlar om mer stöd tidigt i skolna, utökad undervisningstid samt reformer för att stärka lärare och deras status. Exempelvis skapas 1000 nya utbildningsplatser vid Göteborgs Universitet för att få fram fler förskolelärare, fler lågstadielärare och fler speciallärare.

Västnytt sände också ett klipp i sin nyhetssändning från den presskonferens vi hade med alliansen i Göteborg om budgeten.

Lämna ett svar