Debatt i riksdagen: Energipolitik

I torsdags hade näringsutskottet debatt i riksdagen, debatten finns som webb-TV. Utgångspunkten för debatten var en genomgång Riksrevisionen gjort av insatser för energieffektivisering i industrin. Till det kom ett 40-tal förslag från allmänna motionstiden i Riksdagen. En möjlighet att ha en större energidebatt med andra ord.

Jag talade i mitt anförande dels om energieffektvisering och dels om energipolitik i stort. Jag tryckte på att effektivisering är bra och att vi såklart ska dra lärdom av Riksrevisionens rapport och slutsatser. Jag tryckte på att alliansen har ett gemensamt besked i energipolitiken, till skillnad från oppositionspartierna.

Lämna ett svar