Debatt Entreprenörskapsforum

I förra veckan deltog jag i en debatt hos Entreprenörskapsforum på temat “Sveriges innovationspolitiska utmaningar.

Ett referat från debatten finns på webben. De två forskarna Martin Andersson och Karl Wennberg inledde med var sin exposé, som följdes av tre politiska inspel däribland mitt. Jag tryckte dels på vad man kan och bör göra lokalt utifrån min hemstad Göteborg, och dels saker vi bör göra nationellt. I allt väsentligt handlar det om skola & utbildning, forskning, arbetskraftsinvandring, infrastruktur, skatter & regler, samt attityder till entreprenörskap. Mer om detta i referatet.

Lämna ett svar