Vecka 50

Riksdagen är nu inne på den näst sista veckan innan juluppehållet.

En stor sak denna vecka är att vi haft debatt och beslut om näringspolitiken i statsbudgeten för 2014. Hela debatten finns som webb-TV på riksdagens webbplats. I debatten pekade jag på att det trots internationell finanskris och utdragen lågkonjunktur är över 200 000 fler människor som går till jobbet en vanlig dag idag jämfört med 2006 och att det är en effekt av alliansens medvetna företags- och jobbpolitik. Därtill pekade jag på att Sverige idag är ett bättre land att investera, producera och ansvara i givet de satsningar vi gjort på utbildning, forskning, arbetsmarknad och villkor för företagare och entreprenörer. Slutligen pekade jag på de satsningar vi nu gör – ny infrastruktur, bättre utbildning, mer forskning, investeringsavdrag, fortsatt regelförenkling, ett nytt avdrag för forskning på företag, och ytterligare sänkt skatt när man anställer unga personer.

Idag kommer riksdagen fatta beslut om den så kallade brytpunkten, alltså gränsen när man ska börja betala statlig skatt. För alliansen handlar det om att uppmuntra utbildning och ansvarstagande. Och vi vänder oss emot att (S) gör upp med (SD), samt slår mot de viktiga budgetreglerna som säger att budgetbeslut tas som en helhet.

Lämna ett svar