Vecka 49

Nu är vi inne på några av de sista veckorna före jul. I riksdagen märks det på att vi nu är mitt uppe i budgetbehandlingen. den 20 november togs ramarna, alltså hur stora inkomster och utgifter staten ska ha nästa år. Därefter har vi börjat beta av område för område i budgeten. Allt rundas av med ett sista beslut den 19 december.

Näringsutskottet har tre budgetdelar vi nu behandlar. Idag har vi behandlat energifrågor, imorgon behandlas regional tillväxt och på tisdag behandlat vi näringspolitiken i stort.

Bortsett från denna rätt intensiva budgetperiod fortsätter jag med att göra många besök. I måndags var jag bl.a. på Stena för att samtala och lära mer om sjöfart, men också andra saker de sysslar med såsom bostäder och förnybar energi. På fredag fortsätter besöken då bl.a. Volvo Cars står på agendan.

Denna vecka är också ingenjörspodden aktuell. Sveriges Ingenjörer har låtit 32 ingenjörer berätta om sig själva, sina liv och sina tankar. Detta med förhoppningen att visa på bredden av uppgifter man kan syssla med efter exempelvis en examen från Chalmers och på så sätt stärka attraktiviteten och få fler att söka sig till yrket. Jag är en av talarna. Mitt program sänds torsdagen den 5 december och jag kommer där bl.a. beskriva vilka lärdomar Sverige bör dra av att bli erbjuden vin till lunchen i Sydkorea!

Lämna ett svar