Miljöaktuellt om “Världens mest hållbara länder”

Tidningen Miljöaktuellt refererar till en undersökning från Schweiz där man jämfört hur hållbara 59 olika länder är. Man har tittat på klimatutsläpp, sociala frågor mm. Sverige anses i den undersökningen vara världens mest hållbara land! Nog har vi väldigt många utmaningar, och inte heller finns skäl att “blåsa faran” över. Dock, det är ju lite lustigt att en sådan positiv nyhet till synes inte får något större genomslag i media!

Lämna ett svar