Betong.se: “Cementa ska fånga och lagra koldioxid”

En av de debatter jag deltog i veckan uppmärksammades på bransforumet betong.se. Debatten handlade om cement och koldioxid. I korthet är utmaningen att cement är ett bra material att bygga med, men samtidigt ger upphov till rätt stora utsläpp av växthusgaser vid framställningen. Om vi vill kunna fortsätta använda cement också i framtiden och samtidigt klara klimatutmaningen måste nya lösningar till. En sådan sak är CCS, eller att samla in och lagra koldioxid. Debatten i veckan handlade om just det. Jag är i grunden positiv till en sådan metod och ser att det kan vara en lösning för att kunna lösa stora punktutsläpp av växthusgaser i industrier såsom produktion av cement, stål etc.

Lämna ett svar