SVT Debatt: “Frivilligt skydd viktigt i framtidens skogsbruk”

Idag skriver jag på SVT Debatt om skog och miljö tillsammans med mina allianskollegor i Miljömålsberedningen – Roger Tiefensee, Anita Brodén och Irene Oskarsson.

I artikeln skriver vi bland annat:

“Den svenska skogens betydelse för vårt land kan inte nog understrykas. Skogen ger jobb, skatteintäkter och är väsentlig i vår handel med andra länder. Skogen har också en avgörande roll i klimatomställningen av det svenska samhället bland annat då skogsprodukter kan ersätta fossila produkter och då skogen och skogsmarken  i sig kan binda kol. Därtill är skogen väldigt viktig för både biologiska och sociala värden.”

Bakgrunden är att Miljömålsberedningen idag lämnar förslag till regeringen om hur vi ska kunna få förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål.

Lämna ett svar