ATL: “Skogsägare kan bli lättare att straffa”

Tidningen ATL skriver idag om det förslag Miljömålsberedningen lämnat till regeringen.

Artikel beskriver på ett bra sätt de förslag vi lämnat. Överskriften är ju sann, men kanske inte helt rättvisande. Vi föreslår en serie av saker som vi tror gör att vi får förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål utan att för den skull tappa skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle. Ett av förslagen handlar om ändrad hantering av avverkningsanmälningar. Vårt förslag skulle kunna innebära att det blir enklare än idag att straffa skogsägare som inte sköter sig. Det innebär då att det blir enklare att utforma rättspraxis, att lagens krav blir tydligare. Dock, och det är viktigt, förslaget innebär också en ökad rättssäkerhet för den enskilde skogsägaren.

Lämna ett svar