Västerviks Tidningen: Artikel om hållbart fiske

Idag skriver jag i Västerviks Tidningen tillsammans med min riksdagskollega Jan R Andersson och hållbart fiske. Vi skriver där om de viktiga ändringar som nu kan komma för fisket i Europa. Allt blir inte perfekt, men det ger förutsättningar för att få ett hållbart fiske. Eller för att uttrycka saken annorlunda – det kommer att bli möjigt att ha fiskebestånd som inte är hotade utan som tvärtom ökar i omfattning, samtidigt som de som lever av fisket får bättre möjligheter att leva av fisket. Och vi som kunsumenter kan med gott samvete äta fisk också i framtiden.

Lämna ett svar