Sveriges Radio: “Allianspartierna försvarar miljöförslaget”

Igår blev jag intervjuad av Sveriges Radio om det förslag Miljömålsberedningen ska lämna till miljöminister Lena Ek om en vecka.

Bakgrunden är att vi haft regeringens uppdrag att arbeta med skog och miljö. Vi har lagt ned mycket tid på uppdraget det senaste året. Miljömålsberedningen kommer den 17 juni att lägga fram ett ambitiöst och samlat förslag för att få förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål med hänsyn taget till skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle.

I samma nyhetsuppslag uttalar sig Miljöpartiet om att förslaget är otillräckligt. Vi delar inte det. I grunden har vi olika syn på brukandet av skogen. Till skillnad från Miljöpartiet värnar alliansen äganderätten och ser möjligheter att klara viktiga miljömål genom att enskilda skogsägare tar ett stort eget ansvar.

Lämna ett svar