Orederlighet i livsmedelskedjan

IMG_3156I förra veckan anordnade Miljö- och jordbruksutskottet en hearing i riksdagen om “orederlighet i livsmedelskedjan”.

Bakgrunden är alla de skandaler och problem vi sett de senaste månaderna med hästkött, färgad fläskfilé märkt som oxfilé, falsk löjrom etc. Moderaterna tog därför initiativ i utskottet att vi skulle samla berörda aktörer såsom myndigheter, regering, konsumentorganisationer, tull, åklagare, livsmedelsföretag m.fl. Under hearingen fick alla berörda ge sin syn på det som hänt samt ge förslag på vad som bör göras nu.

Ingen var naturligtvis nöjd med situationen, alla förfasades på lite olika sätt över det svindleri det varit fråga om. Ett förslag flera personer tryckte på var behovet av att fler lagförs för brott. Flera påtalade att det kan avskräcka från brott.

Noterbart är också att man fram till ganska nyligen inte haft en tanke på att kött ska säljas som en annan art. Tidigare har det mer handlat om annat fusk såsom att det kan vara felmärkt som svenskt trots att det inte inte är svenskt. Detta uppvaknande gör nog att såväl bransch som myndigheter kommer att ha ögonen på frågan mer i framtiden.

En andra notering tycker jag är DNA-tekniken. Denna, som först på senare tid funnits som tillförlitlig och billig, har nu gjort det möjligt att i stor skala bringa klarhet i den senaste tidens fusk. Med metoden har man i vissa fall kunnat bekräfta förekomst av hästkött. Men, man har också i de flesta fall kunnat avfärda misstankar.

Slutligen tycker jag att alla dessa oegentligheter visar på att vi som konsumenter har ett ansvar. Vi behöver ställa krav när vi handlar och också vara beredda på att betala för bra mat. Det kommer inte att förhindra att det aldrig någonsin blir tal om brottslighet med livsmedel igen, men det är en viktig pusselbit för en bra djurhållning.

Lämna ett svar