Vattenstämman 2013!

IMG_3092I förra veckan gick Vattenstämman 2013 av stapeln i Umeå. Vattenstämman arrangeras av Svenskt Vatten som är en föreningen för kommuner och deras verksamhet inom vatten och avlopp. Föreningen leds av partikollegan Agneta Granberg.

Spontant kan ju frågor om avlopp mm. låta rätt tråkiga. Dock, det är faktiskt väldigt viktigt! De flesta av oss tar det ju för självklart att det ska komma vatten när vi öppnar kranen, och att det ska vara e

n rent och gott vatten. Och det som gör att vi får vatten, och bra sådant, är ju hantering av avlopp mm.

I vattenfrågorna ligger också viktiga miljöutmaningar. Hantering av övergödande ämnen som kan påverka exempelvis Östersjön är ett exempel. Hantering av metaller för att få ett bra slam som kan återföras i kretsloppet är ett annat.

Min roll på konferensen var att vara med i ett samtal om vatten och miljömål. I Miljömålsberedningen kommer vi att arbeta med vattenfrågor under det kommande året, med uppgift att föreslå vilka saker vi kan göra för att klara miljömålen. Vattenstämman gav bra möjligheter att samtal med folk inför det uppdraget.

zp8497586rq