“Coffe & climate”

IMG_3098I torsdags deltog jag i ett väldigt intressant frukostsamtal på temat “kaffe & klimat” där min kollega Christian Holm stod värd.

Vad handlade det då om? Bakgrunden är i korthet att Löfbergs Lila och ett antal andra, utländska kafferosteriet gjort gemensam sak i ett projekt. De arbetar för att hjälpa kaffebönder i ett stort antal länder. Hjälpen består bland ann

at av utbildning i beskärning av kaffebuskar för att få en större skörd, hjälp av få bönder att gå samman för att få bättre betalt för sina produkter, samt hjälp att använda plantor som bättre klarar svåra vattenförhållande.

I arbetet finns också den svenska biståndsorganisationen SIDA med som partner och finansiär.

Tycker det är intressant att se hur ett företaget som Löfbergs Lila på det sättet i praktiken arbetar för att ta ett ansvar för hållbarhet. Noterar att arbetet kostar dem ett antal miljoner, men att de naturligtvis hoppas kunna tjäna pengar i långa loppet.

zp8497586rq