Vecka 19

Denna vecka är plenifri. Det betyder att det inte är möten eller omröstningar i riksdagen. Vi kan då som ledamöter ägna tid hemma i våra valkretsar eller resa.

För min del ägnar jag veckan i Göteborg. En punkt på agenda är ett seminarium om miljö hos Göteborgsmoderaterna. Moderaterna har arbetet med att utveckla politik och idéer för nästa mandatperiod. Förslagen tä

cker in jobb, ekonomi, trygghet, hälsa, miljö mm. Tanken är att vår stämma i höst ska besluta. Före dess ska folk få tycka, och det är det som nu sker med seminarier och i andra former.

En del tid kommer också i veckan att ägnas åt miljömålsberedningen. Beredningen arbetar nu med skogsfrågor och ska om några veckor besluta om de förslag som ska lämnas till regeringen.

zp8497586rq