GT Debatt: “S måste lämna ett besked”

I gårdagens GT skriver jag tillsammans med kollegan Cecilie Tenfjord Toftby om energipolitik. Vi skriver om behovet av säker tillgång till ener

gi till rimliga priser samtidigt som miljömål kan nås. Därtill skriver vi om det långsiktiga besked alliansen lämnat i energipolitiken. Och vi konstaterar att socialdemokraterna inte ger några klara besked vad de vill i energipolitiken.

zp8497586rq