Tre riksdagsdebatter om miljöpolitik

130417_riksdagsdebattDe senaste veckorna har jag haft tre olika ärendedebatter i riksdagen. Den första handlade

om <a href="http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–be

ways to stop smokingslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001MJU11&doctype=bet” target=”_blank”>klimatpolitik. Den andra handlade om naturvård och biologisk mångfald. Den tredje handlade om övergripande miljöfrågor.

zp8497586rq