P4 Göteborg: "EU vill ha lägre fiskekvoter"

Idag anordnade europaparlamentarikern Christofer Fjellner och jag ett möte i Göteborg om fiskepolitik. Vi samlade experter från Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Fiskares Riksförbund, samt Baltic 2020. Genom mötet fick vi viktiga synpunkter inför att slutliga beslut om EU:s fiskepolitik ska tas i juni. De närvarande gav sin syn på vad de tyckte var bra och dåligt med förslag som nu diskuteras samt rekommendationer kring hur Sverige bör agera i de förhandlingar som nu pågår.

Två frågor trycktes det särskilt på. Den första handlar om utkast, alltså att fisk helt i onödan kastas överbord. Den andra kallas MSY, maximum sustainable yield, eller hållbart uttag av fisk ur havet. De vi

träffade var tydliga med att vi bör göra allt vad vi kan för att undvika utkast samt tydligt hålla fast vid MSY som grund för hur mycket fisk som ska få tas ur haven.

Radio Göteborg gjorde ett inslag om vårt möte.

zp8497586rq

En kommentar för “P4 Göteborg: "EU vill ha lägre fiskekvoter"

  1. Hej

    Varför höjer man inte minimimåtten rejält på
    Torsk
    Borde vara till allas fördel

Kommentering avstängd.