GP Debatt: "Vi vill få fisk på kroken även i framtiden"

I dagens GP skriver jag tillsammans med europaparlamentarikern Christofer Fjellner om fiskepolitik.

EU:s fiskepolitik håller nu på att ses över och tanken är att beslut ska fattas i juni. Den politik som styr fisket idag är inte bra. Exempelvis kastas stora mängder fisk överbord. Dessutom går EU in och stödköper fisk för att hålla priser uppe. Allt sammantaget gör att för mycket fisk tas ur haven. Risken är att bortåt 90 % av alla riskerar att kollapsa om politiken inte ändras.

I artikeln pekar Christofer och jag på fyra avgörande punkter som borde vara med i en ny politik:

  1. Fiskekvoter ska baseras på vetenskapliga råd som säkrar långsiktigt hållbara bestånd som inte överfiskas.
  2. Det ska vara förbjudet att kasta fisk överbord. Fiskare ska ta i land allt som de fiskar och all fångst

    ska räknas av mot länders kvoter. Krav på mer selektiva och skonsammare redskap måste också införas.

  3. Skattebetalare ska inte subventionera att EU:s fiskeflotta dammsuger haven på fisk och ska inte heller betala för EU:s stödköp av fisk för att upprätthålla högre prisnivåer.
  4. Reformen måste genomföras så att det går att säkerställa att fisket lever upp till de krav som ställs. Det är exempelvis svårt att kontrollera hur mycket fisk som kastas överbord, särskilt om man inte har ett totalt utkastförbud.
zp8497586rq