Riksdag & Departement: "Bistånd räknas in i klimatlöfte"

I senaste numret av tidningen Riksdag & Departement skriver de om svensk klimatpolitik i allmänhet

och i synnerhet om Sveriges finansiering av klimatarbete i andra länder med biståndspengar.

Poängen i artikeln är att en del av den svenska biståndsbudgeten använts för klimatarbete i andra länder och räknas in i Sveriges åtagande internationellt. Jag svarar på några frågor i artikeln.

Allt är i sin ordning. Sverige har en väldigt ambitiös klimatpolitik. Vi gör merparten av sakerna för att nå våra mål i Sverige och kompletterar med saker i andra länder. En del av detta bekostas med biståndspengar och sker med pengar som ligger utöver FN:s rekommendation om hur mycket pengar länderna borde satsa på bistånd.

zp8497586rq