Borås Tidning: “Lokalt inflytande i vargfrågan”

Igår skrev jag i Borås Tidning tillsammans med min

kollega Cecilie Tenfjord Toftby om viltförvaltning. Artikeln handlar till stor del om varg som just nu är aktuellt. Vi skriver i tidningen om vår inriktning på förvaltning av vilda djur och hur förvaltningen kan utvecklas. Bland annat lyfter vi fram förslag vi har i moderaterna om fler förvaltningsplaner, bättre inventering av djur, utvecklade viltförvaltningsdelegationer samt ett mer enhetligt agerande av myndigheter.

Lämna ett svar