Besök på företaget I-tech!

ItechIgår besökte jag företaget I-tech i Göteborg. De har utvecklat en substans som förhindrar beväxtning på fartyg och båtar. Poängen är att deras substans, till skillnad från koppar som används idag, inte är skadligt för miljön.

I-tech har testat sin lösning i många steg och visat att lösningen fungerar. Nu är de i ett läge med att få alla nödvändiga godkännanden för olika marknader samt att produkten ska ut på marknaden.

Under en längre stund igår fick jag tillfälle att samtala med ett antal personer från I-tech. Vi pratade om deras lösning, möjligheter och problem de mött längs vägen, villkoren för att starta och driva teknikbolag i Sverige och en hel del annat.

Bland lärdomarna finns att de, liksom många andra, vittnar om att vi behöver bättre möjligheter att finansiera utvecklingsföretag efter de första stegen men före börsintroduktion eller uppköp långt senare. I-tech verkar iofs ha klarat detta, men det verkar vara en generell slutsats.

Dessutom verkar det finnas såväl möjligheter som problem med tillstånd för biocider i Europa. EU har fördelen med sig om en stark lagstiftning som ses som en kvalitetsstämpel för relevanta branscher. Samtidigt finns nackdelen att ansökan tar väldigt lång tid, och ffa väsentligt längre tid än konkurrentländer.

Tack till gänget på I-tech för ett trevligt besök och en trevlig pratstund!

Lämna ett svar