Klimatdebatt i riksdagen!

Idag är det en debatt om klimat i riksdagen. Jag hade gärna varit med, men är idag på resande. Moderaterna företräds därför av min kollega Johan Hultberg.

Jag gissar att vi i debatten kommer att höra företrädare för oppositionen tala om att alliansen gör för lite, för sent och fel för att möta klimatutmaningarna. De kommer att tala om för låga mål, för låga skatter och för lite förbud. Men, det ingår också i spelet.

Låt mig då påpeka några saker.

För det första har riksdagen fattat beslut om en av världens mest ambitiösa politiker för klimatet. Sveriges mål är att minska utsläppen med 40 % fram till 2020 relativt vad Sverige hade 1990. För att klara det har vi beslutat om åtgärder krona för krona och gram för gram för att nå målet. Exempel på saker vi gör är höjda skatter på utsläpp och minskade undantag från beskattning som jordbruket haft. 2/3 av sakerna gör vi i Sverige och 1/3 gör vi i andra länder genom att bidra med teknik och pengar. På pappret har oppositionspartier högre mål, men de saknar konkreta förslag för att nå dessa. Det är inte trovärdigt!

För det andra har alliansen beslutat om långsiktiga spelregler för energipolitiken. Vi vill ha ett robust energisystem på tre ben med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Därigenom förses svenska hushåll och företag med en mycket stor andel el och energi utan netttoutsläpp. Mot det står förslag från oppostionspartier om snabbavveckling av kärnkraft, ytterligare begränsning av vattenkraften samt minskade möjligheter till ökade uttag av råvara ur skogen. Det är inte trovärdigt!

För det tredje är det avgörande att få en internationell överkommelse med tillräckliga åtaganden om minskade utsläpp på plats för att klara utmaningarna. Sverige lägger genom regeringen stor energi på att nå dit. Exempel på saker som görs är initiativet om kortlivade klimatgaser och att leva upp till de åtaganden om klimatbistånd som vi lovat. Oppositionspartierna lägger ett nationellt fokus på klimatfrågan som om vi skulle kunna lösa uppgiften själva. Det är inte trovärdigt!

Lämna ett svar