Almedalsveckan – kort summering

I förra veckan gick årets almedalsvecka av stapeln i Visby på Gotland. Det var lite svårt att få plats för bloggande emellan alla debatter och möten, därav en kort resumé av några saker jag gjorde under veckan här.

Fossiloebroende fordonsflottaDagarna i Visby inledde jag med en debatt om “fossiloberoende fordonsflotta”. Debatten arrangerades av Volkswagen, LRF och EON. Utöver representanter från dessa tre var även Niklas Gustavsson från AB Volvo, Karin Svensson Smith från (MP) samt Gunnar Welander från Taxi Stockholm. Diskussionen kretsade väldigt mycket kring biogas, naturligt då arrangörerna har stora intressen i detta. Jag tryckte rätt mycket i debatten på transporter i stort, där biogas är en av flera lösningar, för att kunna klara mobilitet och bekämpa utsläpp och andra dåligheter. Utmaningen är jättetstor, men jag tror också att det finns många möjligheter i nya tekniker.

Hagainitiativet stod som värd för en annan debatt jag var med i. Hagainitiativet är en samling företag som proaktivt arbetar med klimatfrågan. Deras medlemmar har åtagit sig att göra rätt stora klimatinsatser.

Panelen på debatten var stor med personer från medlemsföretagen JM, Löfbergs Lila och Fortum, forskaren Tomas Kåberger, seionorrådgivaren Ander Wijkman, samt Annika Lilliemets (MP) och jag som

politiker. Fokus låg på “Nästa steg i klimatpolitiken”. Samtalet kretsade dock ganska mycket kring historia om vad som skett och sker nu, men avrundades med blickar framåt. Intressant bland mycket är att se hur medlemsföretagen vill och gör saker av både miljö- och affärsskäl.

Organisationen Swedetrain anordnade en “tågdag” i Visby. Jag var med under en del av dagen i ett samtal med Elisabeth Nilsson (Lh Östergötland), Stina Bergström (MP) och Jonas Åkerman (KTH), under ledning av Anders Wijkman. Temat var “Mer transporter – mindre energi”. Av naturliga skäl kretsade det mest kring tåg och möjligheter med tåg. Jag slog bland annat ett slag för hamnbanan i Göteborg – poängterade att det är ett nationellt projekt som är avgörande för att framåt kunna transportera mer gods på tåg till och från Göteborgs Hamn, något som mer gynnar landet än Göteborg.

ElbilsrallyUnder veckan hade Johan Hultberg (M) och jag också förmånen att företräda moderaterna i det elbilsrally som föreningen Gröna Bilister anordnade. Johan körde och jag läste karta och höll koll på klockan. Vi kom på andra plats, vilket väl får anses som rätt OK. Tävlingen gick ut på att köra på idealtider samt på precisionskörning. Bilen vi rattade var en Opel Ampera. El har ju fördelen att det ger en enorm acceleration till skillnad från en vanlig bensinbil – det är alltså såväl miljöbra som roligt att köra!!

Lämna ett svar