Märsta.nu: "Riksdagsbesök på Steningehöjden"

Nättidningen märsta.nu skriver om vårt besök i Sigtuna i onsdags. Och vi var undertecknad tillsammans med kollegorna Lars-Arne Staxäng och Anti Avsan.

Skälet till att åka till Sigtuna var att lära mer om den värmeinstallation de gjort i bostadsområdet Steningehöjden. I området kommer det slutligen att bli runt 900 bostäder. Och de har valt att använda bergvärme för att få värme och varmvatten. Eller egentligen kanman säga ett lite smartare upplägg än “vanlig” bergvärme, man använder nämligen berget som energilager eller som en “termos” om man så vill. Vintertid tar man ut värme ur berget, och sommartid för man tillbaka. Allt hanteras smart i övervakning för att effektiviteten ska bli så bra som möjligt.

Besöket var väldigt intressant. För det första så visar man i Steningehöjden hur pass effektivt denna lösning kan vara. En lite dyrare investering kan betala sig på bara några år. För det andra var det tydligt hur viktigt det var med kunskap och intresse hos bostadsbolag/beställare för att få en lösning som är miljömmässigt rätt. För det tredje var det särskilt intressant att se hur de med enkel solteknik, egentligen vattenslangar med glykol, kunde fånga värme från garagetak och asfaltsytor som kunder återföras i systemet på ett enkelt, billigt och effektivt

sätt.

Tror att den här typen av lösningar kan användas vid många fler tillfällen runt om i landet! Tack för besöket!

Lämna ett svar