Riksdagsdebatt: "Klimatpolitik och geologisk lagrind av koldioxid"

Igår hade vi debatt i riksdagen om klimatpolitik. En webbsändning från den långa debatten finns på riksdagen.se.

I mitt inlägg beskrev jag alliansens klimat- och energipolitik. Vi fattade ett beslut 2009 där vi satte upp ett mål för Sverige att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2020. I beslutet kopplade vi målet till konkreta saker som ska göras för att nå målet. Det handlar bland annat om att höja fler miljöskatter under åren 2010 till 2015 och att investera pengar i klimatåtgärder i andra länder. Därutöver har ju Sverige mål om att ha en fossiloberoende fordonsektor 2030 och att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050.

Detta kan ju vara bra att veta, ibland kan man ju få intrycket från oppositionen att “inget händer”. Nåja, det ingår ju liksom i oppositionsrollen att hävda att saker sker för lite eller för sent, och ibland för mycket eller för fort.

Oppositionens inlägg i debatten var också intressanta. Josef Fransson (SD) höll ett långt tal som bars fram av ett ifrågasättande av hela den svenska klimatpolitiken. Vad han och SD själva vill framgick dock inte så tydligt. Jens Holm (V) hade omvänt ett tal med många konkreta förslag. Hans och V:s problem är ju dock att de inte har en trovärdig ekonomisk politik. Budgetregler och ansvarstagande har ju hållt Sverige på avstånd från krisen

i Europa och därigenom möjliggjort fortsatta satsningar på bland annat miljö. V accepterar inte budgetreglerna som

väl tjänat Sverige, och då tappar ju förslagen i trovärdighet.

Lämna ett svar