GP debatt: "Helhetssyn avgörande för klimatutmaningen"

Skriver om klimat. Artikeln är ett svar på ett tidigare inlägg som efterfrågade åtgärder mot klimatförändringar. I artikeln beskriver jag kortfattat vad alliansen gjort och gör för att möta utmaningen. Det handlar om högt ställda mål som är

kopplat med konkreta saker krona för krona och gram för gram för

att nå målen. Vi gör en majoritet av sakerna i Sverige och kompletterar med åtgärder i fattiga länder.

Lämna ett svar