Sjöfartens miljöutmaningar

Sjöfarten är viktig för Sverige för att klara transporter av varor till och

från vårt land. Transporten med båtar har miljöfördelar,

men i kölvattnet kommer också utmaningar. Sjöfarten har utmaningar framför sig att klara fortsätta minska utsläpp och minska risker för tillbud. Därtill måste vi se att sjöfarten är hårt konkurrensutsatt. Bra villkor är avgörande.

I mars månad spelade jag ut en idé att kombinera arbete med miljö och konkurrenskraft tillsammans med min kollega Hans Rothenberg och ordföranden för Seko Sjöfolk Kenny Reinhold. I bl.a. Sundsvalls tidning och Norran beskriver vi hur Sverige skulle kunna övergå till så kallad tonnagebeskattning och samtidigt göra miljöinvesteringar:

Sundsvalls tidning 14/3: “Hjälp sjöfarten sänka svavelhalten”

Norran 12/3: “Underlätta sjöfartens miljöomställning”

Lämna ett svar