Folkbladet: “Tidholm tar äganderätten med en klackspark”

De sista veckorna har det pågått en debatt i tidningen Folkbladet om skog

och biologisk mångfald. I förra veckan hade min riksdagskollega Johan Hultberg och jag ytterligare ett inlägg i debatten i Folkbladet.

I arbetet med skog och miljö måste man som seriös politiker se till såväl arbetstillfällen och äganderätt som långsiktigt skydd av natur och miljö. Vi har ett ansvar att värna biologisk mångfald, och det gör vi genom reservat, biotpskyddsområden och avtal med enskilda skogsägare. Samtidigt måste vi se att skogen ger jobb och viktiga intäkter till Sverige. Dessutom är skogen en allt viktigare del för att klara klimatutmaningen, genom att bygga i trä, elda och värma upp med trä, och genom att skapa bränslen av skogsråvaror.

Mannen vi svarat med artikeln, Thomas Tidholm, föreslår att all naturskog omedelbart måste få ett lagfäst skydd. Samtidigt säger han att “ersättning säkert kan lösas i efterhand”. Det är ju lätt att tycka, men det är inte seriöst. För oss som har att ta ansvar för alla delar i hållbarhet – miljö, ekonomi och socialt – kan man inte ta äganderätt och offentliga finanser med en sådan klackspark!

Lämna ett svar