Corren: "Tre faktorer för hållbara storstäder"

I slutet av förra veckan skrev jag tillsammans med

kommunalrådet i Linköping Christian Gustavsson i Corren om storstädernas utmaningar. I artikeln pekar vi på tre viktigt uppgifter för att ha bra städer i framtiden. Det första är integration – att ta tillvara alla de möjligheter som finns och som vi inte nyttjar idag. Det andra är långsiktig hållbarhet – vi syftar där på bostäder, energi, transporter mm. Det tredje är

grönområden – viktiga för välbefinnande, minskat buller, biologisk mångfald mm.

Lämna ett svar