Europaportalen: Inför lika tuffa miljöregler i hela EU

Tillsammans med min kollega Jessica Polfjärd skriver jag på europaportalen.se om sjöfart och miljö. Vårt inlägg handlar om diskussionerna som

nu är om svavelkrav för sjöfarten.

Vår poäng är att det ska vara tuffa miljökrav i Sverige, men att det samtidigt är viktigt att samma krav gäller i hela Europa – av såväl miljöskäl som konkurrensskäl.

Lämna ett svar