UNWOMEN

Under studieresan till FN fick vi tillfälle att besöka den knappt årsgamla FN-organet UNWOMEN. De arbetar med att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen. Det finns en hel del att göra.

På bilden syns chefen för UNWOMEN Michelle Bachelet, som tidigare varit

såväl försvarsminister som president i Chile.

Lämna ett svar