GP Debatt: "M tar hänsyn till både miljö och äganderätt"

På GP Debatt har jag idag två artiklar! Den ena om EU-samarbetet, den andra om biologisk mångfald och skogspolitik tillsammans med min kollega

Johan Hultberg.

I artikeln pekar vi på att biologisk mångfald

är en av fyra prioriterade miljöfrågor för alliansen. Vi lyfter fram de historiska skydd av skog vi gjort, men också vikten av att arbeta tillsammans med de 330 000 privata skogsägare som finns i Sverige för att få ett hållbart bruk av skogen.

Lämna ett svar