FN:s Säkerhetsråd om Libyen

I förra veckan höll FN:s Säkerhetsråd en briefing om situationen i Libyen. Jag hade möjligheten att vara med och lyssna.

Generalsekreterarens särskilde sändebud för Libyen höll där och då en presentation. Han beskrev utropandet av Libyens frihet några dagar innan, han beskrev läget i flera städer och då särskilt de där de sista striderna stått.

På detta följde sedan ett inlägg av representanten för Libyen. Han inledde med att tacka FN och de länder som varit involverade för deras insats. Därefter fokuserade han på möjligheterna att avskaffa flygförbudet över Libyen. Förut spelade ju det en viktigt roll för att i enligt med FN-resolutionen skydda civila mot Gaddafis övergrepp. Nu har de dock spelat ut sin roll. Man skulle också kunna vända på det och säga att fungerande flyg är ett viktigt verktyg

för återbyggnaden av landet. Enligt uppgift borde förbudet kunna vara avskaffat inom några veckor.

Lämna ett svar