Förvaltning av vilda djur: Rundresa i Blekinge och Skåne #2

Härom v

eckan var min kollega Bengt-Anders Johansson och jag på resa i Blekinge och Skåne. Vi mötte många intressanta människor under resan och fick med oss flera viktiga intryck om förvaltningen av vilda djur.

På den första bilden ses en anläggning för utfodring av vildsvin som används på gården Johannishus i Blekinge. En av ett drygt 30-tal sådana anläggningar som de har. Innanför den öppna luckan finns ett bilbatteri som ger el till en klockstyrd dator där dem anger hur ofta och hur mycket foder som ska kastas ut. Denna foderanläggning var en av många saker de använder för att få en stabil förvaltning av vildsvin. Deras arbete syftar till att få en förvaltning av vildsvinsstammen på en rimlig nivå samt att få bort vildsvinen från åkrarna för att därigenom slippa grödesskador. Det senare gör man bl.a. genom att konsekvent jaga bort dem från åkrarna, då mer genom att skrämmas än att skjuta.

 

Den andra bilden är tagen på gården Maltesholm i Skåne. Just där och då kikade vi på skador på träd som vilt gör. Detta som en grund för

att se hur mängden vilt påverkar tillväxten i skogen.

Lämna ett svar