Besök i Warszawa

I förra veck

an var jag i Warszawa med riksdagens EU-nämnd (EUN). Syftet var ffa att i möten med polska politiker m.fl. diskutera aktuella EU-frågor. Och skälet till att det blev Polen är ju att dem är ordförande för EU nu under hösten.

En av de viktigaste saker jag tycker att man får med sig från en sådan här resa det är en möjlighet att förstå hur man där resonerar. Kanske låter krångligt, men synen på klimat är ett bra exempel.

Sverige har Europas mest ambitiösa klimat- och energipolitik. Inom EU är det Polen som är den kanske främsta bromsen för en mer ambitiös klimatpolitik. När EU:s miljöministrar strax före sommaren skulle försöka enas om gemensamma mål/ambitioner till 2050 satte Polen käppar i hjulet så att det inte blev några gemensamma mål. I möten med polska politiker och forskare framträder däremot en bild av att utveckling är kortsiktigt viktigare än klimatåtgärder. Likadant att energisäkerhet, läs mindre beroende av Ryssland, är viktigare än exakt hur deras energimix ser ut. Genom möten framgår detta tydligt. Möten gör att jag förstår bättre hur de tänker, och därmed också bättre förstår möjligheter och hinder för att EU-länderna ska kunna enas framgent. Samtidigt kvarstår ju dock att jag tycker att Polen borde göra mer och kan göra mer, inte minst vad gäller det beroende av kol de har. Drygt 90 % av deras el kommer från kolkraftverk.

Intressant är också att Polen är ett stort EU-land, men också ett land av växande betydelse. De har

40 miljoner invånare. De har sett en enorm utveckling efter att de slapp kommunismens ok för 20 år sedan. Också under de kommande åren ser det ut som att de kommer att få en stark ekonomisk utveckling. Därtill är det tydligt att de vill spela en stor roll inom EU. Vi kan nog räkna med att de kommer att försöka ta sig en rättmätig plats i inflytande jämbördig med “gamla, stora” länder som Italien och Frankrike.

Så till bilderna. Den första bilden är en bild av en bild, som visar hur det gamla Warszawa såg ut före andra världskriget. Lite som Paris. Men till skillnad från Paris så blev Warszawa utraderat under kriget av Tyskland och Sovjet. En rätt uppmärksammad del av staden var det getto för judar som då fanns. Det uppmärksammas genom det monument som finns på den andra bilden. F.ö. det monument där den tidigare tyska kanslern för några decennier sedan knöböjda och bad om ursäkt för övergepp och agerande på det tyska folkets vägnar.

Lämna ett svar