Förvaltning av vilda djur: Rundresa i Blekinge och Skåne

Moderaternas partiledning gav före sommaren Bengt-Anders Johansson och mig uppdraget

att arbeta med förvaltningen av vilda djur.

Ba

kgrunden är i korthet att vi har en väldigt stor viltstam i Sverige med rika möjligheter till rekreation och jakt. Samtidigt finns i vissa delar olika uppfattningar och ibland, framförallt gällande rovdjur, konflikter. Moderaterna har gjort bedömningen att dagens situation inte är hållbar. Det behövs en långsiktig förvaltning av vilda djur baserat på en ekosystemansats som ser till olika ingående intressen och som kan ge en bred folklig acceptans.

Uppdraget vi fått är att till senare i höst peka ut de viktigaste utmaningarna samt lämna förslag på förändringar.

För att kunna fullfölja uppdraget på ett rekorderligt sätt har Bengt-Anders och jag gjort några större aktiviteter. Vi har träffat miljö- och jaktorganisationer i Stockholm. Vi har rest runt i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Och vi har gjort en rundresa i Blekinge och Skåne.

I Blekinge besökte vid en större gård och pratade jakt, besökte ett musteri och pratade om modernt lantbruk, och vi mötte lokala organisationer. I Skåne besökte vi en större gård utanför Kristianstad och pratade jakt och hade ett stort möte i Malmö med många miljö-, mark- och jaktorganisationer. Vår resa har gjort några mediala avtryck:

I Norra Skåne skriver man “Gäss och vildsvin heta”. I samma tidning skriver man också om vårt besök under rubriken “Viltförvaltning måste betala sig”.

Lämna ett svar