Förvaltning av vilda djur: Rundresa i Värmland, Dalarna och Gävleborg!

Moderaternas partiledning gav före sommaren Bengt-Anders Johansson och mig uppdraget att arbeta med förvaltningen av vilda djur.

Ba

kgrunden är i korthet att vi har en väldigt stor viltstam i Sverige med rika möjligheter till rekreation och jakt. Samtidigt finns i vissa delar olika uppfattningar och ibland, framförallt gällande rovdjur, konflikter. Moderaterna har gjort bedömningen att dagens situation inte är hållbar. Det behövs en långsiktig förvaltning av vilda djur baserat på en ekosystemansats som ser till olika ingående intressen och som kan ge en bred folklig acceptans.

Uppdraget vi fått är att till senare i höst peka ut de viktigaste utmaningarna samt lämna förslag på förändringar.

För att kunna fullfölja uppdraget på ett rekorderligt sätt har Bengt-Anders och jag gjort några större aktiviteter.

I slutet av augusti ägnade

vi en heldag tillsammans med riksföreträdare för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, LRF, Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen. Det unika var dels att vi som politiska företrädare lyssande framför att själva prata, och dels att vi samlade de större aktörerna samtidigt för ett samtal om problem och möjligheter.

I förra veckan följde vi upp arbetet med en rundresa i Värmland, Dalarna och Gävleborg. I vart och ett av de tre länen träffade vi lokala företrädare för naturvårds- och jaktorganisationer. Dessutom hade vi samtal med en fårfarmare, två fäbodbrukare, polisen och hunduppfödare som sysslar med stövarjakt. Därtill träffade vi lokala partikollegor. Genom dessa möten fick vi del av många tankar och förslag.

Vår resa gav också flera avtryck i lokala media, bl.a:

Jakt & jägare: M-politiker gör rundresa i varglänen

Rovdjursföreningen: Om moderaterna får bestämma är licensjakten ett minne blott

Dala-Demokraten: Det måste bli generösare att få tillstånd till skyddsjakt

Jakt & Jägare: Oklart om politiken ändras

Nya Wermlands Tdiningen (NWT): Moderaterna till ha ny plan för allt vilt

Lämna ett svar