Vecka 22 & 23, 30 maj – 10 juni

En lite återblick. Har haft vajsing med bloggen, kanske handhavandeproblem!

Vecka 22 var en lite kortare vecka. Två större saker den veckan.

För det första hade vi en överläggningen mellan miljö- och jordbruksutskottet och regeringen/miljöministern. Frågan kallas för “roadmap 2050” och handlar om hur EU ska kunna nå de tänkta klimatmålen till 2050. På kartan är att sätta mål till 2030 ch 2040 utöver de mål som redan finns beslutade för 2020. Regeringen driver en linje att EU ska ha ambitiösa, bindande mål 2030, 2040 och 2050, att majoriteten av de saker som görs ska göra i Europa, samt att det är fortsatt viktigt med att hjälpa de fattigaste länderna.

Miljömålsberedningen hade en hel dag med seminarier om skog och om kemikalier. Skälet är att vi ska jobba rätt mycket med de sakerna nu. Vi ville därför träffa duktiga personer som kan dela med sig av sina erfarenheter och ge sin syn på vad vi borde göra.

Vecka 23 var också lite kortare då ju vi fick fira nationaldagen en måndag. I övrigt hade miljö- och jordbruksutskottet överläggning med landsbygdsministern om fiskerifrågor, vi i alliansen anordnade ett seminarium i riksdagen om läkemedel och miljö, vi hade möte med EU-nämnden, och jag träffade en grupp som arbetar med gamla fartyg. Och så en del till.

Lämna ett svar