Tillväxt är en förutsättning för ett grönare Göteborg

Idag skriver ja

g och min kollega Martin Wannholt

om Miljöpartiets märkliga syn på tillväxt och miljöarbete. Läs hela artikeln här.

Miljöpartiet har skrivit i ett yttrande att de inte vill verka för befolkningstillväxt i Göteborg, eftersom de menar att det är dåligt för miljön. Jag och Martin pekar istället på hur miljön kan påverkas positivt av fler människor. I Västra Götalandsregionen finns i dag cirka 1 000 företag som arbetar med så kallad affärsdriven miljöutveckling. Fler än 13 500 arbetar i dag i branschen i vår region inklusive Halland, vilket är flest antal sysselsatta i hela Sverige inom miljöutveckling, enligt SCB. Utan fortsatt forskning och teknikutveckling försvåras miljöutveckling. Att branschen också ger mängder med nya jobb som i sin tur skapar tillväxt och högre välstånd i hela regionen är en bonus. Jag vill att Göteborg ska vara en fortsatt attraktiv stad dit människor vill flytta. Välkomna!

Lämna ett svar